Cubells

Cubells

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Aquesta és una cançó de nivell mitjà-avançat, encara que dins la mateixa peça hi ha rols amb diferent nivell de dificultat.

Està pensada perquè 4 intèrprets puguin aprendre i tocar ritmes utilitzant pots, galledes i bidons de manera que la reutilització d’aquests materials els dona una nova vida artística.
Com que la cançó té una lletra i una melodia que parla, precisament, d’aquests nous instruments, els participants poden cantar-la alhora que toquen cadascun d’aquests ritmes.

Algun dels rols incorpora una petita coreografia o acció de moviment.

Contingut Pedagògic

1. Escolta: percepció del so, del timbre, de les qualitats sonores, de ritme, simultaneïtat sonora i moviment.
2. Reutilització de materials (pots, galledes i bidons, generalment de plàstic, queden reconvertits en instruments per fer música).
3. Recerca de timbres (fer sonar instruments que no han estat dissenyats per a tal finalitat).
4. 4 rols – 4 nivells de dificultat.
5. Compàs de 4/4, fraseig i seqüència.
6. Àmbit i treball rítmic de diversa dificultat
7. Creativitat, imaginació i expressió
8. Interpretació per imitació i de memòria
9. Estructura (A-B-C-A-B-C)
10. Polirítmia i uníson.
11. Utilització de la veu per cantar. Afinació
12. Lletra i dicció
13. Coreografia, moviment i postura
14. Transversalitat i inclusió
15. Performance. Possibilitat d’utilitzar la peça per fer una actuació