Estic

Estic

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

La funció d’aquesta cançó, més que aprendre a tocar ritmes i instruments, és la de posar la música al servei dels diferents estats emocionals que podem tenir les persones.
La peça proposa un seguit d’emocions (les més comuns) i les associa a uns ritmes concrets.
La idea principal és que els intèrprets que toquin aquesta peça puguin reconèixer aquestes emocions, fer un
senzill exercici d’introspecció, reconèixer el seu estat d’ànim, i utilitzar la música i els ritmes com a plataforma
per expressar-se, de manifestar com se senten emocionalment i, perquè no, de guarir-se.

Contingut Pedagògic

1. Escolta: percepció del so, del timbre, de les qualitats sonores, de ritme, simultaneïtat sonora i moviment
2. Reconeixement de les emocions i reconeixement de l’estat d’ànim
3. La música com a plataforma per expressar-se
4. Recerca de timbres com a elements d’expressió 5.
5 rols representant emocions
6. Compàs de 4/4, fraseig i sequ?ència
7. Àmbit i treball rítmic de diversa dificultat
8. Creativitat, imaginació i expressió
9. Interpretació per imitació
10. Estructura
11. Polirítmia i uníson
12. Utilització de la veu per cantar. Afinació
13. Lletra i dicció
14. Transversalitat i inclusió
15. Performance. Possibilitat d’utilitzar la peça per fer una actuació