La cuina amb ritme

La cuina amb ritme

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Aquesta és una cançó de nivell mitjà, encara que dins la mateixa peça hi ha rols amb diferent nivell de dificultat.

Està pensada perquè 6 intèrprets puguin aprendre i tocar ritmes amb instruments poc convencionals com són els estris de la cuina, i també per ser cantada.

Incorpora una petita coreografia o acció de moviment i lateralitat.

Contingut Pedagògic

1. Escolta: percepció del so, del timbre, de les qualitats sonores, de ritme, simultaneïtat sonora i moviment
2. Reutilització de materials (estris de cuina reconvertits en instruments per fer música)
3. Recerca de timbres (fer sonar instruments que no han estat dissenyats per a tal finalitat)
4. 6 rols – 6 nivells de dificultat
5. Compàs de 4/4, fraseig i sequ?ència
6. Àmbit i treball rítmic de diversa dificultat
7. Creativitat, imaginació i expressió
8. Estructura (A-B-A)
9. Polirítmia i uníson
10. Utilització de la veu per cantar. Afinació
11. Lletra i dicció
12. Coreografia i lateralitat
13. Transversalitat i inclusió
14. Performance. Possibilitat d’utilitzar la peça per fer una actuació