L’amanida

L’amanida

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Aquesta és una cançó de nivell bàsic-mitjà.

La seva intenció és la de reconèixer ritmes a partir de la parla, de la dicció, i poder-los posar, d’una manera immediata, al cos, mitjançant la percussió corporal.

L’estructura de la peça permet abordar un treball de polirítmies, de presa de decisions, de coreografies, de creativitat, etc.

Contingut Pedagògic

1. Escolta: percepció del so, del timbre, de les qualitats sonores, de ritme, simultaneïtat sonora i moviment.
2. Treball corporal – tot el cos com a instrument per a fer música i expressar-se.
3. Lletra i dicció.
4. Relació veu-ritme.
5. 4 Rols.
6. Treball en grup.
7. Compàs de 4/4, fraseig i sequ?ència.
8. Àmbit i treball rítmic de diversa dificultat.
9. Creativitat, imaginació i expressió.
10. Interpretació per imitació i de memòria.
11. Estructura.
12. Polirítmia i uníson.
13. Coreografia, moviment i gest.
14. Presa de decisions.
15. Transversalitat i inclusió.
16. Performance. Possibilitat d’utilitzar la peça per fer una actuació.