L’escala

L’escala

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Aquesta és una cançó de nivell bàsic.

El motiu que ha empès a escriure aquesta cançó i la seva proposta pedagògica és la de treballar conceptes com l’escala de Do major (ascendent i descendent), conceptes de tímbrica (boomwhackers, campanetes, veu cantada), moviment (ascendent i descendent, també), estructura, pulsació, subdivisió, escolta, participació i respecte dels torns, i treball grupal.

Contingut Pedagògic

1. Escolta: percepció del so, del timbre, de les qualitats sonores, de ritme i moviment
2. Compàs de 2/4, fraseig i sequ?ència
3. Àmbit i treball rítmic
4. Interpretació per imitació o memòria
5. Estructura
6. Escala Major (ascendent i descendent)
7. Transversalitat i inclusió
8. Gest, coreografia i moviment
9. Treball grupal
10. Performance. Possibilitat d’utilitzar la peça per fer una actuació