L’orquestra de paper

L’orquestra de paper

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Aquesta és una cançó de nivell mitjà-bàsic, encara que dins la mateixa peça hi ha rols amb diferent nivell de dificultat.

Està pensada perquè 9 intèrprets puguin aprendre i tocar ritmes utilitzant diferents tipus de paper reconvertits en instruments de percussió.

Alhora, la lletra de la peça, parla de la diversitat de formes i utilitats que pot tenir el paper.

L’estructura de la peça es basa en combinar un ritme per a cada tipus de paper, unes marques (iguals per a tothom) i una petita part coreogràfica o de moviment, també la mateixa per a tots els rols.

Contingut Pedagògic

1. Escolta: percepció del so, del timbre, de les qualitats sonores, de ritme, simultaneïtat sonora i moviment
2. Reutilització de materials (diferents tipus de papers queden reconvertits en instruments per fer música).
3. Recerca de timbres (fer sonar instruments que no han estat dissenyats per a tal finalitat)
4. 9 rols – 9 nivells de dificultat
5. Compàs de 4/4, fraseig i sequ?ència
6. Àmbit i treball rítmic de diversa dificultat
7. Creativitat, imaginació i expressió
8. Interpretació per imitació i de memòria
9. Estructura (A-M-B-C-B)
10. Polirítmia i uníson
11. Utilització de la veu per cantar. Afinació
12. Lletra i dicció
13. Coreografia, moviment i postura
14. Transversalitat i inclusió
15. Performance. Possibilitat d’utilitzar la peça per fer una actuació