Tubs per afinar

Tubs per afinar

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Aquesta és una cançó de nivell mitjà o mitjà-avançat.

És una peça que admet diverses aplicacions. Per una banda, hi ha la tota una part melòdica-harmònica per fer amb els boomwhackers i, per una altra banda hi ha un exercici d’afinació. Una polifonia vocal en relació amb la part dels tubs de colors.

Contingut pedagògic

1. Escolta: percepció del so, del timbre, de les qualitats sonores, de ritme, simultaneïtat sonora i
moviment
2. Possibilitats i orquestracions (percussió amb les mans, ukelele, metal·lòfon, flauta i veu)
3. 8 rols – 8 nivells de dificultat
4. Compàs de 4/4, fraseig i sequ?ència
5. Àmbit i treball rítmic de diversa dificultat
6. Creativitat, imaginació i expressió
7. Interpretació per imitació, lectura i de memòria
8. Estructura
9. Polirítmia i uníson
10. Utilització de la veu per cantar. Afinació
11. Lletra i dicció
12. Coreografia i moviment
13. Transversalitat i inclusió
14. Performance. Possibilitat d’utilitzar la peça per fer una actuació