UD.00 Boomwhackers Blues

0,00

Contingut pedagògic

• Ritme de shuffle (corxera de swing) i subdivisió ternària
• Harmonia – graus i funcions tonals I, IV i V
• Senyalització, acompanament i seguiment
• Escolta activa – participació i espera
• Forma i estructura (blues de 12 compassos i blues de 8)
• Melodia – cant
• Escriptura – construcció d’una lletra
• Improvisació i solos – escales pentatònica i de blues
• Contingut complementari: Història del blues – D’on ve? Quins són els artistes més importants del gènere? N’hi ha d’actuals? A casa nostra? Es poden fer audicions de diferents peces de blues?