UD.01 Egg Shakers (Sal i Pebre)

3,00

Contingut pedagògic

• Reconeixement dels egg shakers
• Tímbrica i possibilitats
• Aguts i greus
• Imaginació
• Conceptes de pulsació, compàs i figures rítmiques
• Ràpid i lent
• Silenci – escolta activa – espai de respecte
• Assaig i participació – intervenció i espera
• Ritme
• Fraseig
• Sincronia
• Treball en grup
• Seqüència
• Interpretació – One Drop, de Bob Marley
• Creativitat
• Assumpció de rols (lideratge i seguiment)